Ważny komunikat!

czwartek, 14 maja 2020

Szanowni Rodzice,                                                                                                                            przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19

 Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  obowiązujące w Przedszkolu nr 187 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu

Procedury COVID-19 14 .05.2020

Oświadczenie Rodziców 1

OŚWIADCZENIE RODZICA 1 pobierz

Oświadczenia Rodziców 2

Pobierz

Ankieta

 pobierz

Po zapoznaniu się z treścią  dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń( w tytule prosimy prosimy wpisać POWRÓT)                                              PROSIMY O PRZESŁANIE ODPOWIEDZI DO DNIA 19 MAJA 2020                                                            NA ADRES:   p187@poznan.interklasa.pl

Dyrektor Przedszkola po weryfikacji ankiet i porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji przyjęcia przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należny przesłać skany  ankiety oraz podpisane oświadczenia ( w tytule prosimy wpisać POWRÓT)  na adres: p187@poznan.interklasa.pl