INFORMACJE OGÓLNE

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z N/W INFORMACJĄ

Informacja dla rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia uczących się
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Poznaniu

Zapoznaj się z informacją związaną z przepisami RODO

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  NAJBLIŻSZYMI PLANAMI REMONTOWYMI I ZAKUPOWYMI

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR  1 W POZNANIU

Zakupy i remonty w ZS-P1 2018

11

8

9

1

dzrzwiOtwart

  ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM DRZWI OTWARTYCH

program

zebrania

zebrania

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem Wychowawczym Przedszkola Nr 187 zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Przedszkola, Rada Rodziców przede wszystkim reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy w Przedszkolu. Ponadto Rada ma możliwość współdecydowania o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku. Jednym z zadań członków Rady Rodziców jest także współuczestniczenie w opracowywaniu programu wychowawczego przedszkola.