Plan dnia

W Przedszkolu nr 187 obowiązuje następujący rozkład dnia:

 • od godziny 6:00 do godziny 8:00
  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.
 • od godziny 8:00 do godziny 8:30
  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe.
 • od godziny 8:30 do godziny 9:00
  Pierwsze śniadanie.
 • od godziny 9:00 do godziny 9:45
  Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, koncerty, wycieczki, przedstawienia teatralne wg harmonogramu imprez.
 • od godziny 9:45 do godziny 11.15
  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
 • od godziny 11:15 do godziny 11:30
  Drugie śniadanie.
 • od godziny 11:30 do godziny 13:15
  Odpoczynek w młodszych grupach, zajęcia relaksacyjne, zadania dydaktyczne realizowane według programu wychowawczego.
 • od godziny 13:15 do godziny 13:30
  Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
 • od godziny 13:30 do godziny 14:00
  Obiad.
 • od godziny 14:00 do godziny 17:00
  Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela, zajęcia wyrównawcze, zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci.