PŁATNOŚCI

Faktury za pobyt dziecka w przedszkolu będą wydawane z początkiem każdego miesiąca  w poszczególnych grupach. Wszelkich płatności za przedszkole należy dokonywać w kwocie podanej na fakturze posługując się imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy . Płatność za pobyt  i wyżywienie dziecka należy regulować za pośrednictwem kont bankowych , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Natomiast deklarację godzin pobytu dziecka składamy do 30 dnia każdego miesiąca.