PODPISANIE UMOWY

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO PODPISYWANIA UMÓW  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.  

W dniach od 01- 06 września odbędzie się podpisywanie umów z rodzicami dzieci rozpoczynających i kontynuujących uczęszczanie do przedszkola. Jeśli jest to możliwe umowę podpisuje oboje rodziców. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podpisanie umowy przez jednego Rodzica/prawnego opiekuna.

Niepodpisanie umowy  w tym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i natychmiast przyjmowane będą dzieci z listy nieprzyjętych.