PRZYPOMINAMY O REKRUTACJI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

czwartek, 05 marca 2020

   REKRUTACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA   

TRWA OD 02 MARCA DO 09 MARCA  2020 r.

            Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają  w przedszkolu  deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021  I wypełnioną składają w sekretariacie w terminie: od 02 marca do 09 marca 2020 r.  W przypadku rezygnacji prosimy również zgłosić się do sekretariatu.