Rekrutacja 2017/2018

                        REKRUTACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA                                                     TRWA OD 03-10 KWIETNIA 2017 r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają wyłożoną w holu przedszkola pod tablicą z Menu (parter) deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. lub ze strony internetowej NABÓR KLIK TUTAJ i wypełnioną składają w sekretariacie w terminie: od 03 kwietnia do 10 kwietnia 2017 r.             W przypadku rezygnacji prosimy również zgłosić się do sekretariatu ( nie dotyczy rocznika 2010 )

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK                                         NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KLIK P 187 regulamin rekrutacji 2017

                REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018                                                             TRWA OD 10 DO 21 KWIETNIA 2017.

3

1

2

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI (WNIOSKI, OŚWIADCZENIA)   MOŻNA ODBIERAĆ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA OD 10 KWIETNIA  LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ

         URZĘDU MIASTA POZNANIA( NABÓR 2017)   KLIK tutaj DRUKI DOKUMENTÓW

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

rekru