Rekrutacja 2019/2020

        WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW!                        

                            REKRUTACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA                                 TRWA OD 28 LUTEGO DO 03 MARCA  2019 r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają wyłożoną w holu przedszkola pod tablicą z Menu (parter) deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020  I wypełnioną składają w sekretariacie w terminie: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.  W przypadku rezygnacji prosimy również zgłosić się do sekretariatu.

REKRUTACJA 2019

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!

OD 04 MARCA DO 15 MARCA 2019 R.

SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH WNIOSKÓW  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TYLKO  W PLACÓWCE WSKAZANEJ JAKO PIERWSZA PREFERENCJA.

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ  Z REGULAMINEM REKRUTACJI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ORAZ INFORMATOREM 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 187 NA ROK SZKOLNY 2019/2020    

Informator dla Rodziców 2019/2020

Dokumenty

Zarządzenie dot. terminów rekrutacji 2019/2020

MOŻESZ ZŁOŻYĆ PODANIE ELEKTRONICZNIE JEŚLI POSIADASZ KONTO LUB CHCESZ JE ZAŁOŻYĆ   LOGUJĄC SIĘ  TUTAJ

                   INFORMATOR DLA RODZICÓW  DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH                                                       W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NAUKĘ W I KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 INFORMATOR DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać                             od 4 marca 2019 w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj:

DOKUMENTY

MOŻESZ ZŁOŻYĆ PODANIE ELEKTRONICZNIE JEŚLI POSIADASZ KONTO LUB CHCESZ JE ZAŁOŻYĆ   LOGUJĄC SIĘ        TUTAJ