Rekrutacja 2018/2019

                         REKRUTACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA                                                     TRWA OD 12 – 18 LUTEGO  2018 r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają wyłożoną w holu przedszkola pod tablicą z Menu (parter) deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019  I wypełnioną składają w sekretariacie w terminie: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.  W przypadku rezygnacji prosimy również zgłosić się do sekretariatu.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,ŻE NASZE PRZEDSZKOLE NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK PROWADZI                                                RÓWNIEŻ NABÓR DO PRZEDSZKOLA NR 193                                                                                W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9   UL. UMULTOWSKA 144, KTÓRE ZOSTANIE URUCHOMIONE 01.09.2018

                         

                                         ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMATOREM                                                               Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych- informacje…

Dokumenty

Informator dla Rodziców

    REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH

DOKUMENTY