ROZPOCZYNAMY NABÓR DZIECI

wtorek, 16 lutego 2016

UWAGA RODZICE!!!

ROZPOCZYNAMY NABÓR DZIECI .

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w grupach deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

i wypełnioną składają w grupie w terminie

od 15 do 19 lutego 2016 roku.

Karty kontynuacyjne szczegółowo wypełnione należy oddać terminowo (po określonym terminie karty nie będą przyjmowane co oznacza że dziecko nie będzie przyjęte.)

NA WSZYSTKICH SKŁADANYCH DOKUMENTACH MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ PODPISY OBOJGA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH. WYJĄTEK – OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC.

Jednocześnie Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania porozumienia na rok szkolny 2016/2017 (w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki)

Przypominamy ,że od roku szkolnego 2008/2009 dziecko jest przyjmowane do Przedszkola TYLKO na jeden rok szkolny. Rezygnację z dotychczasowego Przedszkola rodzice mają obowiązek zgłosić Dyrektorowi placówki na piśmie.