WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

wtorek, 10 marca 2020

NA PODSTAWIE PAR. 18 UST.2 ROZPORZĄDZENIA MENIS Z DNIA 31.12.2002 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH,

W DNIACH: 11 MARCA – 24 MARCA 2020 R.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

W PRZEDSZKOLU NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.