ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE DZIECI Z RODZICAMI

wtorek, 09 stycznia 2018

Konkurs

„Nasi Leśni Przyjaciele”

  • Cel Konkursu: Kształtowanie kompetencji przyrodniczych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych
  • Tematyka: „Nasi Leśni Przyjaciele”
  • Charakterystyka: Konkurs skierowany jest do rodziców i dzieci  w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy plastycznej, na której będzie przedstawione zwierzątko leśne np.: lis, niedźwiedź, wilk, zając, dzik, mrówki, sowa…i inne. Praca powinna być podpisana z przodu, w prawym górnym rogu:

imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa oraz nazwa zwierzątka

  • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
  • Kryteria oceny: pomysłowość, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
  • Technika: dowolna
  • Format pracy: kartka bloku technicznego A4
  • Termin składania prac:

26.01.2018 r. (Piątek)

                                            Organizator:                                                                                                                                             mgr Sylwia Kluczyńska