Zmiana uchwały – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

piątek, 23 października 2015

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z nową Uchwałą nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania dotyczącą określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, od 01.11.2015r. zmianie ulegają zasady opłat za pobyt w placówce.

Od dnia 01.11.2015r. Miasto Poznań będzie zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

W związku z powyższym będzie pobierana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 17.00 w wysokości 0,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wiąże się to z koniecznością podpisania przez oboje rodziców
nowych aneksów do porozumień, które będą obowiązywały
od 01.11.2015r. do 31.06.2016r.