Przedszkole nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu

Informacja dla Rodziców nowo przyjętych dzieci

Na spotkanie adaptacyjne trzylatków, ze względu na obowiązujące obostrzenia, prosimy o przybycie jednego rodzica. Prosimy również, żeby rodzice byli w maseczkach.

Uprzejmie prosimy Rodziców nowych dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 o pobranie i wypełnienie dokumentów od NR 1-7. Wypełnione i podpisane dokumenty prze oboje rodziców lub opiekunów prawnych ( w przypadku samotnego wychowywania przez jednego rodzica ) należy dostarczyć już 31 sierpnia podczas spotkania adaptacyjnego lub w pierwszych dniach września. Dokumenty prosimy włożyć do foliowej koszulki ( nie zszywać ) i oddać w sekretariacie przedszkola.

formacja dla Rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkola

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola wypełniają tylko upoważnienie i kartę informacyjną – dokumenty NR  3 i 7 ( istotne dane o stanie zdrowia czyli dokument nr 4, tylko w momencie zmian w stanie zdrowia dziecka ), a następnie oddają wychowawcom w grupie

Kilka chwil z naszego życia

Kontakt

Skip to content