Przedszkole nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu

Uwaga RODZICE


( dotyczy dzieci nowo przyjętych )

Od 13 do 19 kwietnia ( do wtorku ) prosimy rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do złożenie pisemnego potwierdzenia woli.

Druk potwierdzenia woli jest dostępny na stronie NABÓR, na naszej stronie oraz w przedszkolu. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców należy oddać                                 

do sekretariatu przedszkola lub do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedszkolu pod tablicą ogłoszeń.

Potwierdzenie woli można też wypełnić poprzez elektroniczny system NABÓR ( instrukcja poniżej ).

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego !!!

Kilka chwil z naszego życia

Kontakt

Skip to content