INFORMACJE OGÓLNE

WIRTUALNA PREZENTACJA PRZEDSZKOLA NR 187 „LEŚNY ZAKĄTEK”

 

 

 

*******************************

ZEBRANIA I KONSULTACJE PRZEDSZKOLA NR 187 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Konsultacje dla rodziców  rozpoczynać się będą zawsze o godz. 17.30.
Zebrania w trzech grupach, różne dni o godz. 17.30.

 

 

  SZANOWNI PAŃSTWO,

  Prosimy o zapoznanie się z  terminami  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  na dyżur wakacyjny 2019 oraz zasadami zapisywania na dyżur.  Informujemy że, nasze przedszkole pełni dyżur w m-cu sierpniu

Zasady zapisywania na dyżur wakacyjny 2019

     

_______________________________________________________________________

 List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów  08.11.2018r.

MEN list do rodziców

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

NA  ZEBRANIA  DO  POSZCZEGÓLNYCH  GRUP  PRZEDSZKOLNYCH

W DNIU 05 LISTOPADA tj. PONIEDZIAŁEK O GODZ. 17:00 

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z N/W INFORMACJĄ

Informacja dla rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia uczących się
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Poznaniu

Zapoznaj się z informacją związaną z przepisami RODO

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  NAJBLIŻSZYMI PLANAMI REMONTOWYMI I ZAKUPOWYMI

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR  1 W POZNANIU

Zakupy i remonty w ZS-P1 2018

11

8

9

1

dzrzwiOtwart

  ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM DRZWI OTWARTYCH

program

zebrania

zebrania

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem Wychowawczym Przedszkola Nr 187 zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Przedszkola, Rada Rodziców przede wszystkim reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy w Przedszkolu. Ponadto Rada ma możliwość współdecydowania o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku. Jednym z zadań członków Rady Rodziców jest także współuczestniczenie w opracowywaniu programu wychowawczego przedszkola.