PODPISANIE UMOWY

PROSIMY RODZICÓW O PODPISYWANIE DEKLARACJI KORZYSTANIA Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019   

WYPEŁNIONE I PODPISANE DEKLARACJE  ODDAJEMY W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA W TERMINIE DO 10 WRZEŚNIA BR. DEKLARACJA JEST NIEZBĘDNA DO ODPŁATNOŚCI.