PRZEMARSZ Z KOTYLIONAMI

W bieżącym numerze miesięcznika „Echo Piątkowa” Nr 12/209, jej Redakcja zamieściła artykuł, który stanowi relację z Uroczystości związanej z kolejną rocznicą odzyskania Niepodległości.

W programie artystycznym przygotowanym przez Panie z grupy „Zajączki”, uczestniczyły wszystkie przedszkolaki oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 35.