RUSZA XVII EDYCJA AKCJI Góra Grosza TRWA OD 28.11.16 DO 09.12.2016r.

niedziela, 27 listopada 2016

Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.

Korzyści z uczestnictwa  przedszkola w akcji

  • Efekt wychowawczy – uświadomienie przedszkolakom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i przedszkolaków na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z domów dziecka.

5