Przedszkole nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu

Chór EkoNutki

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują duże zainteresowanie formą przekazu jakim jest muzyka. Rozwój umiejętności wokalnych dziecka jest doskonałą i kreatywną formą spędzania czasu. Obcowanie ze sztuką poszerza horyzonty oraz uwrażliwia na świat i piękno dzieci, które w tym wieku chłoną nowe informacje niczym gąbka, choćby przez naśladownictwo. Ważne jest także to, że wspólne muzykowanie rozwija interakcje społeczne w grupie dzieci.

Chór Eko – Nutki stwarza możliwość rozwijania umiejętności muzycznych, zachęca dzieci do zabawy muzyką w atmosferze, zrozumienia, życzliwości i radości. Stworzenie odpowiednich warunków wzmacnia również poczucie wartości, podkreśla indywidualność oraz oryginalność dziecka. Zaspokaja potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Założycielkami chóru są p. Natalia Rakowska i p. Sylwia Szczudlak ( 2012 r.) Zajęcia główne odbywały się raz w tygodniu. Podczas jego realizacji dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych. Na wspólnym muzykowaniu spotykało się około 50 dzieci. W przedszkolu organizowane też były zajęcia indywidualne, które odbywały się poza godzinami pracy oddziału. Przeznaczone były dla dzieci chętnych dla których śpiewanie było pasją.

Wykorzystujemy takie metody pracy jak śpiew ze słuchu, śpiew z użyciem multimediów: karaoke, teledyski piosenek, zagadki słuchowe -dotyczące instrumentów, gra na prostych instrumentach, zabawy dramowe, zabawy plastyczne, taniec
Celem jest rozwijanie muzykalności dzieci, wzmocnienie poczucia wartości, pomoc dzieciom nieśmiałym i nadaktywnym, szacunek do emocji własnych i innych występujących osób, rozwój wyobraźni, wrażliwości, obowiązkowości oraz zorganizowanie zajęć dodatkowych wspierających dzieci szczególnie uzdolnione lub z pasją. Chórzyści swoimi występami ubogacali ważne uroczystości przedszkolne, ale i spotkania z gośćmi, którzy zawsze byli mile zaskoczeni taką formą podziękowania. Koncertowali podczas zajęć profilaktycznych z policjantem, z okazji imienin przedszkola, podczas wizyty pana leśniczego, na przedstawieniu „Bezpieczne wakacje”, na kolędowaniu podczas kiermaszu świątecznego w przedszkolu oraz na kiermaszu osiedlowym. Dzieci zaśpiewały także na koncercie dla rodziców, podczas festynu Łokietkowego. eventu „Oddech motyla”, z okazji zakończenia działalności chóru dzieci, które rozpoczynały naukę w szkole podstawowej. Dzieci brały również udział w przedstawieniach dla całego przedszkola, pokazując swoje umiejętności muzyczno – taneczne rówieśnikom. Dzięki licznym występom przed publicznością dzieci nabyły doświadczenie, które z pewnością im pomoże na dalszych szczeblach edukacji. Po każdym występie dzieci otrzymywały szereg pozytywnych informacji zwrotnych dotyczących ich występu. Drobne gesty takie jak nagrodzenie chórzystów oklaskami, publiczna i indywidualna pochwała ze strony rodziców, dyplom, wzmacniały poczucie wartości i pozytywnie motywowały do dalszej pracy.
Obecnie chórek Eko Nutki prowadzony jest pod kierownictwem p. Natalii Rakowskiej i obejmuje 25 dzieci.

Zapraszamy do obserwowania naszych działań, poniżej zamieszczamy fragmenty naszych występów ????

Jesień idzie przez pola…muzyka i słowa N.Rakowska, muzyka i aranżacja : K.Rybus
Koncert świąteczny – śpiewają absolwenci chóru wraz z najmłodszymi chórzystami
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości w przedszkolu
Koncert piosenek patriotycznych
Występ z okazji Dnia babci i dziadka
Wspólne kolędowanie z mieszkańcami i radą osiedla
Nauka przez ruch, aktywne słuchanie utworów muzycznych

Kilka chwil z naszego życia

Kontakt

Skip to content