Przedszkole nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu

Płatności

Faktury za pobyt dziecka w przedszkolu będą przesyłane z początkiem każdego miesiąca. Wszelkich płatności za przedszkole należy dokonywać w kwocie podanej na fakturze posługując się imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy . Płatność za pobyt  i wyżywienie dziecka należy regulować za pośrednictwem kont bankowych , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Natomiast deklarację godzin pobytu dziecka składamy do 30 dnia każdego miesiąca.

Kilka chwil z naszego życia

Kontakt

Skip to content