Przedszkole nr 187 "Leśny Zakątek" w Poznaniu

Plan dnia

W Przedszkolu nr 187 obowiązuje następujący rozkład dnia:

  • od godziny 06:00 do godziny 08:30
    Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.
  • od godziny 08:30 do godziny 08:45
    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe.
  • od godziny  08.45 do godziny 10.00
    Pierwsze śniadanie.
  • od godziny 10:00 do godziny 11:30
    Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, koncerty, wycieczki, przedstawienia teatralne wg harmonogramu imprez.
  • od godziny 11:30 do godziny 12:30
    Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
  • od godziny 11:30 do godziny 13:15
    Odpoczynek w młodszych grupach, zajęcia relaksacyjne, zadania dydaktyczne realizowane według programu wychowawczego.
  • od godziny 12:30 do godziny 13:00
    Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
  • od godziny 13:00 do godziny 14:30
    Obiad.
  • Podwieczorek odbierany podczas obiadu do spożycia w salach po obiedzie
  • od godziny 14:30 do godziny 17:00
    Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela, zajęcia wyrównawcze, zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci.

Kilka chwil z naszego życia

Kontakt

Skip to content